Site Meter

Produk Hukum

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 561/Kep.717-Kesra/2021 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 561/Kep.717-Kesra/2021  TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 GUBERNUR JAWA BARAT